Instytut Matematyki

Instytut Matematyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechnika Poznańska

Kierunek Matematyka w Technice

Opis kierunku

Zagadnienia na egzamin dyplomowy
magisterski