Instytut Matematyki

Instytut Matematyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechnika Poznańska

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
e-mail: ewa.magnucka-blandzi@put.poznan.pl
tel.: 61 665 3331

Zastępca Dyrektora

dr Leszek Wittenbeck
e-mail: leszek.wittenbeck@put.poznan.pl
tel.: 61 665 3332