Instytut Matematyki

Instytut Matematyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechnika Poznańska
Z1

Zakład Analizy Matematycznej

Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kolwicz
Z2

Zakład Analizy Funkcjonalnej i Numerycznej

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Płuciennik
Z3

Zakład Równań Różniczkowych i Funkcyjnych

Kierownik: dr hab. Małgorzata Migda
Z4

Zakład Zastosowań Matematyki

Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi