Instytut Matematyki

Instytut Matematyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechnika Poznańska

Zakład Analizy Matematycznej (Z1)

Zakład Analizy Funkcjonalnej i Numerycznej (Z2)

Zakład Równań Różniczkowych i Funkcyjnych (Z3)

Zakład Zastosowań Matematyki (Z4)