Instytut Matematyki

Instytut Matematyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechnika Poznańska

Tytuły profesora

uzyskane przez
pracowników Instytutu Matematyki

Stopnie doktora habilitowanego

uzyskane przez
pracowników Instytutu Matematyki

Stopnie doktora

nadane przez
Radę Naukową Instytuty Matematyki

Stopnie doktora

nadane pracownikom Instytutu Matematyki przez
inne Rady Naukowe