Zapraszamy do udziału
w XV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki
w Uczelniach Technicznych

Poznań,10-12 września 2012;
organizowanej pod patronatem honorowym
JM Rektora Politechniki Poznańskiej
oraz
Polskiego Towarzystwa Matematycznego

przez

INSTYTUT MATEMATYKI

Politechniki Poznańskiej


Strona
Instytutu Matematyki

Serwer
Politechniki Poznańskiej

MARIAN DONDAJEWSKI