Politechnika Poznańska

Instytut Matematyki

Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

 

Wydział Elektryczny


 Strona główna
 O Instytucie
 Zakłady
 Pracownicy
 Plany i dyżury pracowników
 Fasciculi Mathematici
 Skrypty i monografie
 Tytuły i stopnie naukowe
 Seminaria
 Konferencje
 Harmonogram roku akademickiego
 Kierunek Matematyka w Technice
 Informacje dla kandydatów
 Informacje dla studentów
 Koło naukowe
 Szkolenia i kursy

Pracownicy:

Profesorowie

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy emerytowani prowadzący zajęcia

Pracownicy techniczni

Profesorowie:

prof. dr hab. Ryszard Płuciennik
                

p.751 / 746

tel. 61665-3331
tel. 61665-2353

e-mail: ryszard.pluciennik@put.poznan.pl

dr hab. inż. Paweł Kolwicz
                prof. nadzw. PP

p.707

tel. 61665-2802

e-mail: pawel.kolwicz@put.poznan.pl

dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
                prof. nadzw. PP

p.708 / 709

tel. 61665-2354
tel. 61665-3332

e-mail: ewa.magnucka-blandzi@put.poznan.pl

Powrót  

Adiunkci:

dr hab. Karol Andrzejczak

p.739

tel. 61665-23495

e-mail: karol.andrzejczak@put.poznan.pl

dr hab. inż. Katarzyna Filipiak

p.739

tel. 61665-2349

e-mail: katarzyna.filipiak@put.poznan.pl
strona domowa:etacar.put.poznan.pl/katarzyna.filipiak/

dr hab. Małgorzata Migda

p.747

tel. 61665-2359

e-mail: malgorzata.migda@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/malgorzata.migda/

dr hab. Jan Milewski

p.725

tel. 61665-2346

e-mail: jan.milewski@put.poznan.pl

dr Ewa Bakinowska

p.741

tel. 61665-2816

e-mail: ewa.bakinowska@put.poznan.pl

dr Maciej Ciesielski

p.744

tel. 61665-2839

e-mail: maciej.ciesielski@put.poznan.pl

dr Ziemowit Domański

p.724

tel. 61665-2807

e-mail: ziemowit.domanski@put.poznan.pl

dr Alicja Dota

p.715

tel. 61665-2712

e-mail: alicja.dota@put.poznan.pl

dr Karol Leśnik

p.725

tel. 61665-2346

e-mail: karol.lesnik@put.poznan.pl

dr Kamil Świątek

p.741

tel. 61665-2816

e-mail: kamil.swiatek@put.poznan.pl

dr Leszek Wittenbeck

p.741

tel. 61665-2816

e-mail: leszek.wittenbeck@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/leszek.wittenbeck/

dr Agnieszka Ziemkowska

p.740

tel. 61665-2812

e-mail: agnieszka.ziemkowska@put.poznan.pl

Powrót  

Starsi wykładowcy:

dr Marek Adamczak

p.718

tel. 61665-2687

e-mail: marek.adamczak@put.poznan.pl

dr inż. Anna Andruch-Sobiło

p.743

tel. 61665-2763

e-mail: anna.andruch-sobilo@put.poznan.pl
strona domowa: http://anna.andruch-sobilo.pracownik.put.poznan.pl/

dr inż. Kinga Cichoń

p.718

tel. 61665-2687

e-mail: bogalska@amu.edu.pl
strona domowa: www.staff.amu.edu.pl/~bogalska/

dr Marian Dondajewski

p.717

tel. 61665-2805

e-mail: marian.dondajewski@put.poznan.pl

dr Andrzej Drozdowicz

p.716

tel. 61665-2330

e-mail: andrzej.drozdowicz@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/andrzej.drozdowicz/

dr inż. Karol Gajda

p.717

tel. 61665-2805

e-mail: karol.gajda@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/karol.gajda

dr Alina Gleska

p.716

tel. 61665-2330

e-mail: alina.gleska@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/alina.gleska/

dr Jacek Gruszka

p.745 / 709

tel. 61665-2842

e-mail: jacek.gruszka@put.poznan.pl

dr Grzegorz Grzegorczyk

p.748

tel. 61665-2341

e-mail: grzegorz.grzegorczyk@put.poznan.pl

dr Maciej Grzesiak

p.724

tel. 61665-2807

e-mail: maciej.grzesiak@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/maciej.grzesiak/

dr Anna Iwaszkiewicz-Rudoszańska

p.740

tel. 61665-2812

e-mail: anna.iwaszkiewicz-rudoszanska@put.poznan.pl
strona domowa: anna.iwaszkiewicz-rudoszanska.pracownik.put.poznan.pl

dr Marian Liskowski

p.745

tel. 61665-2842

e-mail: marian.liskowski@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/marian.liskowski/

dr Jarosław Mikołajski

p.715

tel. 61665-2712

e-mail: jaroslaw.mikolajski@put.poznan.pl

dr Wiesława Nowakowska

p.748

tel. 61665-2341

e-mail: wieslawa.nowakowska@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/wieslawa.nowakowska/

dr inż. Barbara Popowska

p.725

tel. 61665-2815

e-mail: barbara.popowska@put.poznan.pl
strona domowa:http://barbara.popowska.pracownik.put.poznan.pl

dr Piotr Rejmenciak

p.744

tel. 61665-2839

e-mail: piotr.rejmenciak@wp.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/piotr.rejmenciak/

dr inż. Mariola Skorupka

p.718

tel. 61665-2687

e-mail: mariola.skorupka@put.poznan.pl

dr inż. Agnieszka Szawioła

p.715

tel. 61665-2712

e-mail: agnieszka.szawiola@put.poznan.pl

dr inż. Barbara Szyszka

p.743

tel. 61665-2763

e-mail: barbara.szyszka@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/barbara.szyszka/

dr Zbigniew Walczak

p.740

tel. 61665-2812

e-mail: zbigniew.walczak@put.poznan.pl

dr Małgorzata Zbąszyniak

p.716

tel. 61665-2330

e-mail: malgorzata.zbaszyniak@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/malgorzata.zbaszyniak/

dr inż. Zenon Zbąszyniak

p.717

tel. 61665-2805

e-mail: zenon.zbaszyniak@put.poznan.pl
strona domowa: etacar.put.poznan.pl/zenon.zbaszyniak/

Powrót  

Asystenci:

mgr Mateusz John

p. 726

tel. 61665-2815

e-mail: mateusz.john@put.poznan.pl

mgr Tomasz Kiwerski

p. 724

tel. 61665-2807

e-mail: tomasz.kiwerski@put.poznan.pl

mgr Jakub Tomaszewski

p.744

tel. 61665-2839

e-mail: jakub.tomaszewski@put.poznan.pl

mgr Robert Salamon

p.741

tel. 61665-2816

e-mail: robert.salamon@put.poznan.pl

mgr inż. Marcin Stasiak

p.741

tel. 61665-2816

e-mail: marcin.stasiak@put.poznan.pl

Powrót  

Pracownicy emerytowani prowadzący zajęcia:

dr Zdzisław Szafrański
                starszy wykładowca/*

 

p.714

tel. 61665-2345

e-mail: zdzislaw.szafranski@put.poznan.pl

/* stanowisko zajmowane w chwili przejścia na emeryturę

Powrót  

Sekretariat:

mgr inż. Beata Grzyb


p.750

tel. 61665-2320

e-mail: office_math@put.poznan.pl

lic. Kamila Brzezińska-Gera


p.750

tel. 61665-2320

e-mail: kamila.brzezinska-gera@put.poznan.pl

Pracownicy techniczni:

lic. Jarosław Derda


p.711

tel. 61665-2358

e-mail: jaroslaw.derda@put.poznan.pl

inż. Aleksander Utrajczak


p.711

tel. 61665-2358

e-mail: aleksander.utrajczak@put.poznan.pl

Powrót  


Wydział Elektryczny

Marian Dondajewski

Politechnika Poznańska