Instytut Matematyki

Instytut Matematyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechnika Poznańska
Zakład Pokój Telefon
(+48) 61-665-
e-mail / www
Profesorowie
prof. dr hab. inż. Paweł Kolwicz Z1 707 -2802 pawel.kolwicz@put.poznan.pl
prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi Z4 708
751
-2354
-3331
ewa.magnucka-blandzi@put.poznan.pl
prof. dr hab. Lech Maligranda Z2 712 -2803 lech.maligranda@put.poznan.pl
prof. dr hab. Ryszard Płuciennik Z2 746 -2353 ryszard.pluciennik@put.poznan.pl
Profesorowie uczelni
dr hab. Karol Andrzejczak Z4 739 -2349 karol.andrzejczak@put.poznan.pl
dr hab. inż. Katarzyna Filipiak Z4 739 -2349 katarzyna.filipiak@put.poznan.pl
katarzyna.filipiak.pracownik.put.poznan.pl
Adiunkci
dr hab. Maciej Ciesielski Z2 744 -2839 maciej.ciesielski@put.poznan.pl
dr hab. Małgorzata Migda Z3 747 -2359 malgorzata.migda@put.poznan.pl
dr hab. Jan Milewski Z1 725 -2346 jan.milewski@put.poznan.pl
dr Ewa Bakinowska Z4 741 -2816 ewa.bakinowska@put.poznan.pl
dr Ziemowit Domański Z1 724 -2807 ziemowit.domanski@put.poznan.pl
dr Alicja Dota Z3 715 -2712 alicja.dota@put.poznan.pl
dr Karol Leśnik Z1 725 -2346 karol.lesnik@put.poznan.pl
dr Kamil Świątek Z4 726 -2815 kamil.swiatek@put.poznan.pl
dr Leszek Wittenbeck Z4 741
709
-2816
-3332
leszek.wittenbeck@put.poznan.pl
dr Agnieszka Ziemkowska-Siwek Z4 740 -2812 agnieszka.ziemkowska-siwek@put.poznan.pl
Adiunkci dydaktyczni
dr Marek Adamczak Z1 718 -2687 marek.adamczak@put.poznan.pl
dr inż. Anna Andruch-Sobiło Z2 743 -2763 anna.andruch-sobilo@put.poznan.pl
anna.andruch-sobilo.pracownik.put.poznan.pl
dr inż. Kinga Cichoń Z1 718 -2687 kinga.cichon@put.poznan.pl
dr Andrzej Drozdowicz Z3 716 -2330 andrzej.drozdowicz@put.poznan.pl
dr inż. Karol Gajda Z2 717 -2805 karol.gajda@put.poznan.pl
karol.gajda.pracownik.put.poznan.pl
dr Alina Gleska Z3 716 -2330 alina.gleska@put.poznan.pl
alina.gleska.pracownik.put.poznan.pl
dr Jacek Gruszka Z2 745 -2842 jacek.gruszka@put.poznan.pl
dr Grzegorz Grzegorczyk Z3 748 -2341 grzegorz.grzegorczyk@put.poznan.pl
dr Anna Iwaszkiewicz-Rudoszańska Z4 740 -2812 anna.iwaszkiewicz-rudoszanska@put.poznan.pl
anna.iwaszkiewicz-rudoszanska.pracownik.put.poznan.pl
dr Marian Liskowski Z2 745 -2842 marian.liskowski@put.poznan.pl
dr Wiesława Nowakowska Z3 748 -2341 wieslawa.nowakowska@put.poznan.pl
wieslawa.nowakowska.pracownik.put.poznan.pl
dr inż. Barbara Popowska Z4 726 -2815 barbara.popowska@put.poznan.pl
barbara.popowska.pracownik.put.poznan.pl
dr Piotr Rejmenciak Z2 744 -2839 piotr.rejmenciak@put.poznan.pl
piotr.rejmenciak.pracownik.put.poznan.pl
dr inż. Mariola Skorupka Z1 718 -2687 mariola.skorupka@put.poznan.pl
dr inż. Agnieszka Szawioła Z3 715 -2712 agnieszka,szawiola@put.poznan.pl
dr inż. Barbara Szyszka Z2 743 -2763 barbara.szyszka@put.poznan.pl
barbara.szyszka.pracownik.put.poznan.pl
dr Zbigniew Walczak Z4 740 -2812 zbigniew.walczak@put.poznan.pl
dr Małgorzata Zbąszyniak Z3 716 -2330 malgorzata.zbaszyniak@put.poznan.pl
malgorzata.zbaszyniak.pracownik.put.poznan.pl
dr inż. Zenon Zbąszyniak Z2 717 -2805 zenon.zbaszyniak@put.poznan.pl
zenon.zbaszyniak.pracownik.put.poznan.pl
Asystenci
mgr Mateusz John Z4 726 -2815 mateusz.john@put.poznan.pl
mgr inż. Marta Kańczurzewska Z2 744 -2839 marta.kanczurzewska@put.poznan.pl
mgr Tomasz Kiwerski Z1 724 -2807 tomasz.kiwerski@put.poznan.pl
mgr inż. Robert Salamon Z4 741 -2816 robert.salamon@put.poznan.pl
mgr inż. Marcin Stasiak Z4 741 -2816 marcin.stasiak@put.poznan.pl
mgr Jakub Tomaszewski Z2 743 -2763 jakub.tomaszewski@put.poznan.pl
Pracownicy ekonomiczni i administracyjni
mgr inż. Hanna Długosz 750 -2928 hanna.dlugosz@put.poznan.pl
mgr inż. Beata Grzyb 750 -2320 beata.grzyb@put.poznan.pl
Pracownicy inżynieryjni i techniczni
mgr inż. Jarosław Derda 711 -2358 jaroslaw.derda@put.poznan.pl
inż. Aleksander Utrajczak 711 -2358 aleksander.utrajczak@put.poznan.pl