Politechnika Poznańska

Instytut Matematyki

Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

 

Wydział Elektryczny


 Strona główna
 O Instytucie
 Zakłady
 Pracownicy
 Plany i dyżury pracowników
 Fasciculi Mathematici
 Skrypty i monografie
 Tytuły i stopnie naukowe
 Seminaria
 Konferencje
 Harmonogram roku akademickiego
 Kierunek Matematyka w Technice
 Informacje dla kandydatów
 Informacje dla studentów
 Koło naukowe
 Szkolenia i kursy

NOWY KIERUNEK stacjonarnych (7 semestralnych)
STUDIÓW INŻYNIERSKICH
I stopnia

MATEMATYKA W TECHNICE


    Grupy modułów (przedmiotów) kształcenia

    Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry

    Informacje o rekrutacji

    Materiały do pobraniaGrupy modułów (przedmiotów) kształceniaI.   Przedmioty matematyczne

 1. Analiza matematyczna
 2. Algebra liniowa z geometrią analityczną
 3. Algebra
 4. Topologia ogólna
 5. Równania różniczkowe zwyczajne
 6. Wstęp do teorii aproksymacji
 7. Funkcje specjalne
 8. Metoda elementów skończonych
 9. Metoda różnic skończonych
 10. Przedmioty probabilistyczno-statystyczne:
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Statystyka opisowa
  • Statystyka dla inżynierów
  • Statystyka matematyczna
  • Wielowymiarowa analiza statystyczna
  • Teoria niezawodności


            II.  Przedmioty informatyczne

 1. Wstęp do programowania
 2. Wstęp do komputerowego wspomagania obliczeń
 3. Technologie informacyjne
 4. Metody programowania
 5. Algorytmy i struktury danych
 6. Obliczenia symboliczne
 7. Programowanie obiektowe
 8. Metody numeryczne
 9. Przedziałowe metody obliczeniowe


III.  Przedmioty techniczne

 1. Podstawy elektrotechniki
 2. Materiałoznawstwo elektrotechniczne
 3. Podstawy metrologii
 4. Podstawy elektroenergetyki
 5. Podstawy techniki wysokich napięć
 6. Podstawy elektroniki
 7. Podstawy komputerowych systemów pomiarowych
 8. Automatyka przemysłowa
 9. Elektromechaniczne przetwarzanie energii
 10. Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych
 11. Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
 12. Teoria sygnałów dyskretnych
 13. Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów
 14. Systemy mikroprocesorowe
 15. Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych
 16. Symulacyjne metody badania układów elektronicznych
 17. Podstawy cyfrowego prototypowania obiektów technicznych
 18. Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektroenergetycznych


            IV.  Przedmioty ekonomiczne
                    i finansowe

 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Zarządzanie Small Business'em
 3. Matematyka finansowa
 4. Matematyka ubezpieczeniowa
 5. Ekonomia matematyczna

            V.  Przedmioty kształcenia ogólnego

 1. Fizyka
 2. Języki obce
 3. Wychowanie fizyczne
 4. Mechanika ogólna
 5. Przedmioty humanistyczne i społeczne

W programie studiów także 4 tygodniowe praktyki zawodowe (po VI semestrze).


    POWRÓT


Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestrySemestr I

                


Semestr V


Semestr II

                


Semestr VI


Semestr III

                


Semestr VII


Semestr IV

                

Oznaczenia:
      W
- wykład       C - ćwiczenia       L - laboratorium        P - projekt       S - seminarium
      E - egzamin       


Semestr I

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Analiza
  matematyczna I
E 75 75       150 8
  Algebra liniowa
  z geometrią analityczną
E 30 30 15     75 6
  Wstęp do
  programowania
E 15   30     45 4
  Statystyka opisowa   30   30     60 4
  Technologie
  informacyjne (ECDL)
      60     60 3
  Wstęp do
  komputerowego
  wspomagania obliczeń
  15   15     30 2
  Przedmiot obieralny
  Wychowanie fizyczne
    30       30 1
  Ergonomia, BHP oraz
  ochrona własności
  intelektualnej
  15         15 2
Razem 3 180 135 150 0 0 465 30

Powrót  


Semestr II

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Analiza
  matematyczna II
E 75 75       150 8
  Algebra liniowa
  z geometrią analityczną
E 30 30 30     90 6
  Równania różniczkowe
  zwyczajne
  30 30       60 4
  Fizyka E 30 30       60 4
  Metody programowania   15   30     45 4
  Technologie
  informacyjne (ECDL)
      60     60 3
  Przedmiot obieralny
  Wychowanie fizyczne
    30       30 1
Razem 3 180 195 120 0 0 495 30

Powrót  


Semestr III

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Algebra E 30 30       60 3
  Fizyka   15   15     30 2
  Mechanika   30 30       60 4
  Algorytmy
  i struktury danych
  30   30     60 4
  Podstawy cyfrowego
  prototypowania
  obiektów technicznych
  30   30     60 4
  Podstawy
  elektrotechniki
E 30 15 15     60 4
  Materiałoznawstwo
  elektrotechniczne
E 30   30     60 5
  Przedmiot obieralny
  Nauki human. (Historia
  matematyki/Filozofia)
  30         30 2
  Przedmiot obieralny
  Język obcy
    60       60 2
Razem 3 225 135 120 0 0 480 30

Powrót  


Semestr IV

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Rachunek
  prawdopodobieństwa
E 30 30       60 3
  Elementy topologii
  ogólnej
  30 30       60 3
  Podstawy metrologii   30   30     60 5
  Podstawy
  elektroenergetyki
E 30 15 15     60 5
  Podstawy techniki
  wysokich napięć
  30   30     60 4
  Podstawy elektroniki   30   30     60 4
  Przedmiot obieralny
  Język obcy
E   60       60 3
  Przedmiot obieralny
  Podstawy organizacji
  i zarządzania/
  Zarządzanie Small
  Business'em
  15         15 3
Razem 3 195 135 105 0 0 435 30

Powrót  


Semestr V

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Statystyka dla
  inżynierów
  30   30     60 4
  Obliczenia symboliczne       15     15 1
  Programowanie
  obiektowe
  15   30     45 3
  Przedmiot obieralny
  Metody numeryczne/
  Przedziałowe metody
  obliczeniowe
E 30 15 45     90 6
  Metoda różnic
  skończonych (MRS)
  30   30     60 4
  Podstawy
  komputerowych
  systemów pomiarowych
E 30   30     60 5
  Automatyka  przemysłowa E 30 30 15     75 5
  Elektromechaniczne
  przetwarzanie energii
  30         30 2
Razem 3 195 45 195 0 0 435 30

Powrót  


Semestr VI

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Statystyka
  matematyczna
E 30 15 15     60 3
  Metoda elementów
  skończonych (MES)
  30 15 30     75 5
  Przedmiot obieralny
  Matematyka finansowa/
  Matematyka
  ubezpieczeniowa
  30 15       45 3
  Elektromechaniczne
  przetwarzanie energii
      30     30 2
Razem 1 90 45 75 0 0 210 13

            specjalność I: Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Podstawy
  zaawansowanych
  technik pomiarowych
E 30   30     60 4
  Diagnostyka urządzeń
  elektroenergetycznych
  30   30     60 4
  Teoria sygnałów
  dyskretnych
E 30 15 15     60 4
  Seminarium
  dyplomowe I
          15 15 3
  Praktyka zawodowa               2
Razem 2 90 15 75 0 15 195 17

            specjalność II: Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Podstawy
  elektronicznego
  przetwarzania sygnałów
  30   30     60 4
  Systemy
  mikroprocesorowe
E 30   30     60 4
  Podstawy wirtualnych
  przyrządów  
E 30   30     60 4
  Seminarium
  dyplomowe I
          15 15 3
  Praktyka zawodowa               2
Razem 2 90 0 90 0 15 195 17

Powrót  


Semestr VII

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Przedmiot obieralny
  Wielowymiarowa
  analiza statystyczna/
  Teoria niezawodności
E 30   30     60 4
  Przedmiot obieralny
  Wstęp do teorii
  aproksymacji/
  Funkcje specjalne
E 30 15       45 4
  Przedmiot obieralny: Nauki
  społeczne (Ekonomia
  matematyczna/Komunik
  acja interpersonalna)
  30         30 3
Razem 2 90 15 30 0 0 135 11

            specjalność I: Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Komputerowe
  wspomaganie
  projektowania urządzeń
  elektroenergetycznych
        30   30 4
  Seminarium
  dyplomowe II
          30 30 15
Razem 0 0 0 0 30 30 60 19

            specjalność II: Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Przedmiot Egzamin Forma zajęć,
liczba godzin
Godziny
razem
ECTS
WCLPS
  Symulacyjne metody
  badania układów
  elektronicznych
        30   30 4
  Seminarium
  dyplomowe II
          30 30 15
Razem 0 0 0 0 30 30 60 19

Powrót  


    POWRÓT


Informacje o rekrutacji
Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronach internetowych:

»    http://www.put.poznan.pl/rekrutacja

»    http://www.fee.put.poznan.pl


    POWRÓT


Materiały do pobraniaGrupy modułów (przedmiotów) kształcenia


Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry


Ulotka informacyjna


    POWRÓT


Wydział Elektryczny

Marian Dondajewski

Politechnika Poznańska