Politechnika Poznańska

Instytut Matematyki

Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

 

Wydział Elektryczny


 Strona główna
 O Instytucie
 Zakłady
 Pracownicy
 Plany i dyżury pracowników
 Fasciculi Mathematici
 Skrypty i monografie
 Tytuły i stopnie naukowe
 Seminaria
 Konferencje
 Harmonogram roku akademickiego
 Kierunek Matematyka w Technice
 Informacje dla kandydatów
 Informacje dla studentów
 Koło naukowe
 Szkolenia i kursy
   SKRYPTY i MONOGRAFIE


Modelowanie matematyczne siedmiowarstwowych
belek i płyt prostokątnych

autor:

E. Magnucka-Blandzi

Poznań 2018
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Metody prognozowania w modelowaniu
eksploatacji środków transportu

autor:

K. Andrzejczak

Poznań 2013
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 496

Metody numeryczne w MatLabie
Wybrane zagadnienia

autorzy:

M. Dondajewski
A. Gleska
E. Magnucka-Blandzi
B. Szyszka

Poznań 2013
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wytrzymałość i stateczność belek
i płyt trójwarstwowych
z rdzeniem z pianki aluminiowej

autorzy:

P. Jasion
D. Kurpisz
E. Magnucka-Blandzi
K. Magnucki
P. Paczos
W. Szyc
P. Wasilewicz
T. Wegner
J. Zielnica

Poznań 2012
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Stateczność belek i płyt trójwarstwowych
oraz belek cienkościennych
kształtowanych na zimno

autor:

E. Magnucka-Blandzi

Poznań 2010
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 449

Properties of solutions of higher order
difference equations

autor:

E. Schmeidel

Poznań 2010
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Repetytorium z matematyki
dla studentów Politechniki Poznańskiej

autorzy:

J. Gruszka
G. Grzgorczyk
M. Liskowski

Poznań 2010
Wydawnictwo EMPI2

Elementy analizy matematycznej
dla studentów uczelni technicznych

autor:

L. Hącia

Poznań 2007
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wybrane zagadnienia matematyki

autor:

L. Hącia

Poznań 2007
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Algorytmy algebry liniowej
Metody bezpośrednie

autor:

A. Maćkiewicz

Poznań 2002
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Metody przybliżonego rozwiązywania
pewnych typów równań całkowych
oraz nierówności całkowe
i ich zastosowania

autor:

L. Hącia

Poznań 2002
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 367

Rozwiązania wybranych zadań
i problemów matematycznych

autorzy:

A. Waszak
A. Wyrwińska

Poznań 2001
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Nowe strategie globalne
w metodach numerycznych
rozwiązywania układów
równań nieliniowych

autor:

A. Maćkiewicz

Poznań 1999
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 349

Liczby zespolone
i algebra liniowa

autor:

M. Grzesiak

Poznań 1999
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Statystyka elementarna
z wykorzystaniem
Statgraphics

autor:

K. Andrzejczak

Poznań 1997
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Matematyka na Derive
cz.I, cz.II

autorzy:

A. Andruch
J. Popenda

Poznań 1997
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Równania różniczkowe
cząstkowe

autorzy:

D. Bobrowski
J. Morchało
J. Mikołajski

Poznań 1995
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Elementy algebry
ogólnej

autor:

M. Grzesiak

Poznań 1994
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Systemy dynamiczne
z czasem dyskretnym,
zagadnienia deterministyczne

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1994
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Geometria wykreślna

autor:

W. Jankowski


PWN Warszawa 1971

Poznań 1993
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Przekroje i rozwinięcia
powierzchni
walcowych i stożkowych

autorzy:

J. Korczak
Cz. Prętki

Poznań 1993
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Słownik informatyczny
angielsko-polski

autorzy:

A. Marciniak
M. Jankowski

Warszawa 1991
PWN

Turbo Pascal 5.5

autor:

A. Marciniak

Poznań 1990
PWN
Wydawnictwo NAKOM

Wybrane metody
numerycznego rozwiązywaniw
zagadnienia N ciał

autor:

A. Marciniak

Poznań 1989
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Algebra i teoria grafów
dla studentów Politechnik

autor:

A. Marlewski

Poznań 1989
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Algebra dla kierunku
Telekomunikacja

autorzy:

M. Grzesiak
W. Jankowski

Poznań 1989
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Procesy gałązkowe
ze zwielokrotnieniem energii

autor:

J. Kuiński

Poznań 1987
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 199

Rozmyte procesy gałązkowe

autor:

J. Kuiński

Poznań 1987
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 188

Wstęp do losowych równań
różniczkowych zwyczajnych

autor:

D. Bobrowski

Warszawa 1987
PWN

O stabilności i asymptotycznym
zachowaniu się rozwiązań
równań różniczkowych
i różniczkowo-całkowych

autor:

J. Morchało

Poznań 1987
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 179

Modele i metody matematyczne
teorii niezawodności
w przykładach i zadaniach

autor:

D. Bobrowski

Warszawa 1985
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

Elementy algebry
i analizy macierzy

autor:

B. Kaczmarek

Poznań 1985
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wybrane metody
wnioskowania statystycznego

autorzy:

D. Bobrowski
K. Maćkowiak-Łybacka

Poznań 1982, 1995, 2006
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Zeszyt do ćwiczeń
projektowych z goemetrii
wykreślnej dla studentów
wydziałów mechanicznych

autor:

K. Knitter

Poznań 1982, 1986, 1994
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Krzywe specjalne

autor:

B. Kaczmarek

Poznań 1981
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Elementy teorii
prawdopodobieństwa

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1980
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Losowe równania
różniczkowe zwyczajne

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1970, 1980
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Matematyka
cz.I, cz.II, cz.III

autorzy:

I. Foltyńska
Z. Ratajczak
Z. Szafrański

Poznań 1979, 1999, 2000, 2003, 2004
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Matematyka
Równania różniczkowe zwyczajne
w zastosowaniach

autorzy:

J. Morchało
Z. Ratajczak
J. Werbowski

Poznań 1978, 1982, 1987,1990
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Matematyka, cz.VIII
Przekształcenie Laplace' a

autorzy:

D. Bobrowski
Z. Ratajczak

Poznań 1970, 1981
Wydawnictwo Politechniki PoznańskiejWydział Elektryczny

Marian Dondajewski

Politechnika Poznańska